رفلکتور وسیله ای هست که نور را به هر جهتی که بخواهیم روی سوژه ، می توانیم انعکاس و شکل بدیم .

رفلکتور نقره ای را برای جاهایی که کم نور است میتوانی ازش استفاده کنی .

اگر میخواهی تون های طلایی را به سوژت بدی از رفلکتور طلایی استفاده کن .

اگر یه نور خنثی و نرم میخواهی برو سراغ رفلکتور سفید .

اگر میخواهی انعکاس نور را روی زیور آلات و … بگیری رفلکتور مشکی کمک بگیر .

از رفلکتور شفاف هم میتوانی برای کاهش نور استفاده کنی .

رفلکتور یه وسیله ارزان قیمت و بسیار کاربردی هست که میتوانی همه جا ازش استفاده کنی .

اصول عکاسی :  مسیر نگاه سوژه در عکاسی پرتره