چرا هنگامی که ما یک مدل مد را تصور می کنیم ، بلافاصله به فکر یک طراحی سبک می افتیم که حداقل ، ژست های غیرطبیعی باشد ؟

و چرا آن ژست ها را در مجلات مد می بینیم ؟

آیا تصور هر کس این است که بی شمار مدل های ببیند که بطور ایستاده و با بازوهایی صاف و مرتب و بدون هیچ گونه حالت چهره ای در تمام مدت ایستاده اند ؟

مد همیشه عملکرد قابل مشاهده را نمی طلبد . لوازم جانبی بسیاری وجود دارد اگر اینگونه نبود ، همه ی ما می توانستیم دقیقا به یک شکل لباس بپوشیم . اما انسان احساس زیاد فردیت می کند و برای جلب رضایت یا انتقال برخی از ارزش ها ، فکر خود را در ظاهر خود قرار می دهد.

women : cowl-neck shirt with cap and low-waist pants

women : cowl-neck shirt with cap and low-waist pants

women : Tank top and leggings

women : Tank top and leggings

women : Bubble skirt with straps

women : Bubble skirt with straps

women : Tank top and bubble skirt

women : Tank top and bubble skirt

women : Rolled up cotton overalls

women : Rolled up cotton overalls

women : Top and baggy pants

women : Top and baggy pants

women : T- shirt dress with leggings

women : T- shirt dress with leggings

women : Tank top and harem pants

women : Tank top and harem pants

women : Checked shirt , pashmina , and leggings

women : Checked shirt , pashmina , and leggings

women : Miniskirt and short sleeve shirt

women : Miniskirt and short sleeve shirt

women : Shirt and draped skirt

اصول عکاسی :  تکنیک های برتر وضوح تصویر

women : Shirt and draped skirt

women : Batwing -sleeve jacket with wide – leg jeans

women : Batwing -sleeve jacket with wide – leg jeans

women : Hooded sweatshirt with leggings

women : Hooded sweatshirt with leggings

women : Zip – up jacket with puff sleeves and tracksuit pants

women : Zip – up jacket with puff sleeves and tracksuit pants