گذاشتن یک پا روی پا دیگر

این ژست یکی از طبیعی ترین ، بی خیال ترین و غیر رسمی ترین ژست عکاسی پرتره برای مردان است در این ژست مدل به دیوار یا هر سطحی دیگری تکیه زده و می تواند حالات قرارگیری متفاوتی را انتخاب کند مثلا به جای اینکه با پشتش به دیوار تکیه دهد ، با بازو یا شانه تکیه دهد.

ژست عکاسی نشسته

به مدل در حالی که نشسته است بگویید که مچ یک پایش را کنار زانوی پای دیگرش بگذارد . این یک ژست عکاسی پرتره بی نظیر برای مردان است .

قدم زدن

ژست قدم زدن پرتره مردان بسیار جذاب تر است . برای چنین ژستی ، از مدل بخواهید که بدنش را صاف نگه داشت و همچنین بهتر است که گام هایی بلندتر از حد معمول بردارد تا تاکید بیشتری روی قدم زدن داشته باشد .

بالا آوردن یک پا

یک مدل خلاقانه برای ژست عکاسی پرتره این هست که مدل به دیوار یا بصورت نشسته یکی از پاهایش را بالا بیاورد در حالت تکیه به دیوار کف پایشش را به دیوار بچسباند . به خاطر داشته باشید که زاویه ی عکاسی خود را در این ژست تغییر دهید .

افزودن کت یا ژاکت یقه دار

این ژست ،جزء لیست ژست های برتر برای مردان است ، زیرا علیرغم سادگی ، با کلاس نیز هست . این ژست به عکس پرتره ، حس صلابت و اطمینان خاصی می دهد .

ژست بی تفاوتی

اگر سوژه لباس های فشن و مد روز پوشیده باشد از او بخواهید که هیچ ژستی نگیرد . این ژست پویایی خاصی داخل عکس ایجاد می کند و باعث می شود مدل ، سرسخت و پیچیده به نظر بیاید

اصول عکاسی :  عکاسی پرتره (portrait) چیست؟

دست در جیب

وقتی مدل مرد دست هایش را در جیب می گذارد ، در واقع آرامش و قاطعیت را نشان می دهد. طبق خواسته مدل می تواند انتخاب کند که بخشی از دست یا تمام آن را در جیب بگذارد . به طور مثال ، می تواند چهار انگشت دست را داخل گذاشته و فقط انگشت شست را نمایش دهد.

قرار دادن کت روی شانه

استایل های ایستاده به کمک عناصر احساسی ، مانند یک کت یا ژاکت می توانند متنوع شوند . از مدل بخواهید کت را روی شانه خود بیاندازد تا از این ژست عکاسی پرتره یک عکس جذاب ثبت کنید .

بستن دکمه

این ژست روی مردانگی مدل تاکید می کند از مدل بخواهید که خود را مشغول بستن یا باز کردن دکمه سر دست پیراهنش نشان دهد این ژست به عکس پرتره ، پویایی و وقار می بخشد .

 

 

ژست متفکر

این ژست مناسب ترین حالت برای نشان دادن غم و اندوه در عکاسی پرتره است . مدل می تواند با قرار دادن دست روی پیشانی یا انگشتان در اطراف و یا زیر چانه ، ژست بگیرد .

به افق خیره شدن

همیشه لازم نیست در عکاسی پرتره مدل مستقیما به دوربین نگاه کند . می تواند به بالای سطح دوربین خیره شود . با چنین ژستی ، تصویری صادقانه و با اصالت ثبت می کنید .