همگام سازی Rear Curtain Sync

در حالت همگام سازی rear curtain sync دوربین در انتهای نوردهی فلاش میزند یعنی زمانی که شما شاتر را فشار می دهید لنز شما باز میشود و نور جمع می شود قبل از اینکه لنز بسته شود فلاش زده خواهد شد تا سوژه اصلی روشن و واضح ثبت شود .

فلاش با همگام سازی یا سینک آهسته

در بیشتر دوربین ها سینک آهسته یافت می شود و قابلیت عکاسی با سرعت پایین شاتر همزمان با فلاش را به دوربین می دهد .در این حالت با دو انتخاب رو به رو می شوید ، Rear Curtain Sync یا سینک پشت پرده و Front Curtain Sync یا سینک جلو پرده که این دو تعیین می کنند آیا فلاش ابتدای نوردهی زده شود یا پایان نوردهی .

همگام سازی Front Curtain Sync

در حالت Front Curtain Sync دوربین در آغاز نوردهی فلاش می زند ، یعنی در زمانی که شما شاتر را فشار می دهید فلاش فورا زده خواهد شد و شاتر باز خواهد ماند تا نور محیط اطراف را ضبط کند .

ممکنه شما تفاوت این دو حالت را متوجه نشوید . اما زمانی که از یک سوژه متحرک عکس می گیرید اثر واقعی را متوجه می شوید .وقتی که از حالت سینک سرعت فلاش استفاده می کنید ، بهتر است که از سه پایه استفاده کنید اما در دست نگه داشتن دوربین نیز منجر به نتیجه جالبی می شود .

به خاطره اینکه سوژه ها به وسیله نور فلاش واضح ثبت می شوند و نورهای محیط بر اثر حرکت دوربین شما در طول عکاسی به صورت مات و محو در می آیند .

اصول عکاسی :  عکاسی HDR