1 – چهره ی طبیعی کودک را نشان دهید 

از خصوصیات دوران کودکی معصومیت کودکان است . باید بگذارید که کودک بازی کند و یا اورا تشویق به فکر کردن در رابطه با بازی های مورد علاقه شان کنید . یک کادر مناسب انتخاب کنید و فوکوس را روی کودک نگه دارید و سرعت شاتر مناسب با آن را انتخاب کنید .

2 – نشان دادن کودک در حال فعالیت

برای این نوع عکاسی از لنز تله فوتو با قابلیت زوم کردن استفاده کنید و لنز را تا جایی که کودکدر حال حرکت در مرکز کادر قرار بگیرد آماده نگه دارید و با انتخاب یک عمق میدان پس زمینه کادر را از حالت فوکوس خارج نگه دارید .

3 – عدم اغراق در عکاسی کودک

کودکان مملو از خلاقیت هستند . برای عکاسی از آنها نباید کودک را مجبور به ژست گرفتن و انجام کارهای متناقص با دنیای کودکان کنیم باید بگذاریم کودکان سرگرم بازی و دنیای خودشان باشند .برای عکاسی در خانه اگر نور خانه کم است از فلاش استفاده کنید تا حرکات کودکان در عکس بهتر ثبت شود .


4 – عکاسی جشن تولد

مناسبت های خاص مانند جشن تولد فرصت خلاقانه ایست که هر سال تکرار آن باعث نشان دادن رشد کودک می شود و در این نوع عکاسی بهتر است روی چهره کودک فوکوس شود .

اصول عکاسی :  تکنیک های ترکیب بندی در عکاسی