فوکوس Focus و اتوفوکوس Auto Focus چیست؟

کلمه فوکوس یعنی مرکزیت دادن و تمرکز می باشد به عبارت دیگر تنظیم فاصله کانونی عدسی لنز دوربین براساس فاصله جسم تا دوربین برای داشتن یک تصویر واضح را فوکوس گویند .

سیستم های فوکوس دوربین ها دارای دو حالت است اتوماتیک و یا دستی

فوکوس دستی در دوربین با چرخاندن رینگ فوکوس که در جلوی لنز قرار دارد که در یک نقطه دلخواه تصویر را در بهترین حالت قرار می دهد بطور مثال برای شفافیت تصویر باید دوربین هایی که لنز متغیر دارند را پس از تنظیم کردن فاصله کنونی لنز با استفاده از رینگ فوکوس تمرکز لنز را تنظیم کنیم ، در حالت فوکوس اتوماتیک دوربین بصورت هوشمند روی سوژه فوکوس میکند اما سیستم اتوفوکوس یا فوکوس اتوماتیک معمولا بر روی دوربین های دارای لنز موتور دار و بخصوص در دوربین های اسپید دام بکار برده می شود .

در دوربین های دیجیتال دو نوع فوکوس انجام میگیرد :

اتوفوکوس فعال : در اتوفوکوس فعال دوربین یک پرتو مادون قرمز یا یک موج صوتی را به سمت جلو میفرستد و پس از برخورد به جسم منعکس شده و دوربین آنرا از طریق لنز دریافت می کند بعد از آن پردازنده داخلی دوربین با در نظر گرفتن زمان تاخیر رفت و برگشت اشعه ، فاصله دوربین تا جسم را محاسبه و لنز را مطابق آن فاصله تنظیم میکند تا به بهترین وضوح دست یابد. 

اتوفوکس غیر فعال : در اتوفوکس غیرفعال از موج صوتی و اشعه نوری خبری نیست بلکه پردازنده داخلی دوربین دست بکار می شود در دوربین های SLR اتوماتیک مشاهده می شود و فاصله جسم تا دوربین را با تحلیل کامپیوتری تصویری به وسیله الگوریتم های محاسبه اجزا تصویر که از طریق سنسور دوربین دریافت می کند ، مقادیر شدت نور در هر پیکسل را مورد بررسی قرار می دهد دوربین منظره واقع در کادر را در نظر می گیرد و با عقب و جلو بردن لنز ، بهترین فوکوس ممکن را جستجو می کند .

اصول عکاسی :  انواع ژانر و سبک در عکاسی