اسم من بهروزساسانی‌هست!
من یک عکاس هستم.

متولد تهران – شهر ری (١۶/١١/١٣٧٠) از ١۶ سالگی عکاسی کرد. چندباری درکتاب های بین المللی عکس هایش منتشر شد. او درهمان سن نوجوانی مورد تقدیر قرار گرفت بدلیل عکاسی از پل خرمشهر ، می توان بیاد ماندنی ترین خاطره ی نوجوانی اش درنظر گرفت. وی با خواننده هایی همچون سیروان خسروی ، زانیار خسروی ، ماهان بهرام خان ، شهاب رمضان ، امیرعباس گلاب و یاسین ترکی همکاری داشته است.
بهروز ساسانی” عکاسی که دست کم یکی از موفق ترین ها در صنعت عکاسی مارکت موسیقی کشور و ژورنال بشمار می رود.

دوره های ورکشاپ

Tehran

سال 97-98

ورکشاپ عکاسی و ادیت و نورپردازی

6 جلسه – 10 ساعت

بصورت تئوری و عملی

Tabriz

سال 97-98

ورکشاپ عکاسی و ادیت و نورپردازی

6 جلسه – 10 ساعت

بصورت تئوری و عملی

Tabriz

سال 97-98

ورکشاپ عکاسی و ادیت و نورپردازی

6 جلسه – 10 ساعت

بصورت تئوری و عملی

Tehran

سال 1400

ورکشاپ عکاسی و نورپردازی

1 جلسه – 9 ساعت

بصورت تئوری و عملی

Tehran

سال 97-98

ورکشاپ عکاسی و ادیت و نورپردازی

6 جلسه – 10 ساعت

بصورت تئوری و عملی

Tehran

سال 97-98

ورکشاپ عکاسی و ادیت و نورپردازی

6 جلسه – 10 ساعت

بصورت تئوری و عملی

Boshhre

سال 97-98

ورکشاپ عکاسی و ادیت و نورپردازی

6 جلسه – 10 ساعت

بصورت تئوری و عملی

Ahvaz

سال 97-98

ورکشاپ عکاسی و ادیت و نورپردازی

6 جلسه – 10 ساعت

بصورت تئوری و عملی

Tehran

سال 97-98

ورکشاپ عکاسی و ادیت و نورپردازی

6 جلسه – 10 ساعت

بصورت تئوری و عملی

Arak

سال 97-98

ورکشاپ عکاسی و ادیت و نورپردازی

6 جلسه – 10 ساعت

بصورت تئوری و عملی

Tehran

سال 97-98

ورکشاپ عکاسی و ادیت و نورپردازی

6 جلسه – 10 ساعت

بصورت تئوری و عملی

Tehran

سال 97-98

ورکشاپ عکاسی و ادیت و نورپردازی

6 جلسه – 10 ساعت

بصورت تئوری و عملی